Småkraften kan bli den nye industrikraften

Mange småkraftverk er like viktig som én stor utbygging når det gjelder å få bygget ut ny vannkraft til den planlagte konsortiummodellen for den kraftkrevende industrien, sa energiminister Terje Riis-Johansen i Stortingets spørretime i dag.

Olje- og energiministeren holder fast ved at småkraften og ikke nye magasinkraftutbygginger kan gi nok industrikraft.

Småkraftforeninga er glade for Olje- og energiministerens tro på småkraften, og vi er helt enige i at mange små utbygginger er like bra som få store.

Imidlertid deler vi ikke oppfatningen av at Statkraft skal erverve seg småkraftrettene for å få nok industrikraft på 1,5 TWh. Småkraften kan godt bli til industrikraft men det er ikke fallrettighetseiernes oppgave å subsidiere norsk industri.

Se ref. fra Stortingets spørretime, sak 15: http://www.stortinget.no/stid/2008/midl/s081022.htm