Riis-Johansen dropper Energimeldingen

Det var på topplederforumet i går som Olje- og energiministeren slapp nyheten om at Regjeringen dropper den varslede Energimeldingen

Småkraftforeninga mener dette er svært beklagelig siden en slik melding kunne omhandlet en rekke relevante småkrafttemaer så som en overgangsordning mens vi venter på et svensk-norsk sertifikatsystem.

Flere av sakene i energimeldingen skulle dessuten være en oppfølging av Stortingets klimaforlik fra i vinter, og som skulle danne grunnlaget for gjennomføringen av blant annet satsningen på fornybar energi.

Småkraftforeninga mener nå at Riis-Johansen likevel må få avklaringer på en rekke sentrale rammebetingleser frem til valget. Dette er foruten en overgangsordning for å stimulere ny fornybar energiproduksjon, også avklaringer på nettselskapenes inntektsrammer, plan for utbygging av nettkapasitet, elektrifisering av transportsektoren, enklere saksbehandling m.v.