Småkraftforeninga holdt innlegg på Statnetts årlige Edielkonferanse

Ediel- og balanseavregningskonferansen til Statnett samlet om lag 200 deltagere. Arrangementet var i år lagt til Quality Hotel & Resort Hafjell og er et todagers fagarrangement som startet i dag.

Småkraftforeninga hadde fått tildelt temaet "Kan småkraft redde den norske kraftbalansen?", med undertemaene:
– hva er potensialet?
– kan småkraft fjerne prisområdene, eller må det nye overføringsledninger til?
– hva med EUs nye fornybarhetsdirektiv.

Siden dette var er Statnett arrangement og hvor blant annet de nye balansereglene var tema, la Småkraftforeninga naturlig nok også vekt på hvordan de nye reglene vil innvirke på småkraftenen.

Foredraget finnes i dokumentbasen.