Fra tre til to prisområder i Norge

Statnett slår fra 17. november sammen NO2 (Midt-Norge) og NO3 (Nord-Norge) til et prisområde.

Statnett oppgir at årsaken er økt stabilitet i nettet og god magasinfylling i Midt-Norge.

Statnett er i ferd med å sluttføre et omfattende investeringsprogram i regionen.

Midt-Norge kan imidlertdig bli eget prisområde dersom det igjen blir behov for stor import av kraft fra Nord-Norge til Midt-Norge

– Risikoen for at dette blir nødvendig vil bestå inntil Statnett har bygget ny kraftledning mellom Sogn og Sunnmøre, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett. Den ledningen vil tidligst komme i 2012/2013, hvis den får konsesjon.

Midt-Norge har vært eget prisområde siden november 2006. Hittil i år har det blitt importert om lag 3,3 TWh til Midt-Norge, hovedsakelig fra Nord-Norge, melder Statnett.

Terje Riis-Johansen sier dette er en viktig beslutning som nå er tatt. Han viser til at det er det pågående arbeidet med å styrke nettet i regionen som bidrar til å bedre kraftsituasjon i Midt-Norge. Riis -Johansen sier at tiltakene som nå gjennomføres er et viktig skritt på veien mot å utjevne prisforskjellene på strøm i Norge. Han understreker imidlertid at kraftsituasjonen i området fortsatt vil være krevende, og at han vil vurdere alle tiltak som kan bidra til at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre egne prisområder.