Ulogisk eiendomsskatt

Høy utbygningskostnad gir høy eiendomsskatt. Økonomisk marginale kraftverk får en høyere eiendomsskatt selv om resultatet kan være langt lavere enn kraftverk med en lavere utbygningskostnad.

Hvis vi antar at to småkraftverk har den samme produksjonen feks 5 GWh, men utbygningsprisen er henholdvis 1,2 kr/kWh og 4 kr/kWh. Med en eiendomsskattesats på 0,7% (det maksimale) blir utlignet eiendomsskatt følgende:

Kraftverk 1: 1,2 kr/kWh * 5 GWh = 6 mill. kr * 0,7% = 42 000 kr

Kraftverk 2: 4 kr/kWh * 5 GWh = 20 mill. kr * 0,7% = 140 000 kr.

Denne måten å beregne eiendomsskatt på tar overhodet ikke hensyn til kraftverkets likvide situasjon, da et kraftverk med utbygningskostnad på 4 kr/kWh er langt mer marginalt enn et kraftverk med en utbygningskostnad på 1,2 kr/kWh.

Når utbygningskostnaden (kostprisen) direkte blir koblet opp mot et negativ skatteincitament, så vil dette kunne medføre at kraftverkene sparer inn på utbygningskostnadene på en slik måte at både miljøhensyn og andre hensyn blir skadelidende.

Småkraftforeninga har hatt fokus på dette tidligere men vil informere Finanskomiteen på ny om forholdet slik at dagens praksis endres i tråd med Småkraftforeninegas tidligere forslag om å nytte en gjennomsnittlig saldoverdi som utgangspunkt for beregning av eiendomsskatt.