Fred Olsen slakter Enova

Det var på Statnetts høstkonferanse skipsrederen kom med de krasse uttalelsene mot Enova. Han mener rett og slett at Enova ikke burde hatt noe med grønn energi å gjøre i det hele tatt.

Fred Olsen ønsker i stedet et sertifikatsystem, og mener at EUs ambisiøse mål om økt fornybar energiproduksjon i Europa er en gyllen mulighet for å utvikle en ny eksportartikkel nemlig ny fornybar energi, men altså uten innblanding fra Enova.

Fred Olsen er dermed helt på linje med Småkraftforeninga i denne saken.