Terje Aasland tror at et norsk-svensk sertifikatmarked blir forsinket

Terje Aasland som sitter i Stortingets Energi & Miljøkomite for Ap, uttalte på Elektroskandias E-partner treff i Oslo idag, at han var svært skeptisk til om tidsplanen til et felles norsk-svensk sertifikatsystem ville holde.

Som kjent har Olje- og energiminsteren informert Stortinget at Norge og Sverige skal bli enige om detaljene i et slikt system innen oktober 2009.

Aasland på sin side har regisrert at flere EU land nå er i ferd med å ta inn over seg hvor ekstremt ambisiøst "20 20 20 innen 2020" målsetningen er. Etter planen skulle fornybardirektivet implementeres i løpet av våren 2009, men mye tyder på at det blir kraftige forsinkelser.

Det vil igjen få innvirkning på implemneteringen av det felles norsk-svenske systemet, i følge Aasland.

Småkraftforeninga har tidligere advart nettopp mot dette, og har lansert et eget norsk system som et alternativ "mens vi venter". Det er fullt realistisk siden sertifikatvolumet justert for innbyggertallet er om lag det samme i Norge nå, som da svenskene startet sitt system i 2003.