NVE arrangerte workshop

NVE inviterte til workshop hvor kraftbransjen skulle få lov til å gi ros og ris til NVE sin rolle som nettregulator.

Småkraftforeninga var invitert og holdt et innlegg knyttet til:

* Økonomisk regulering
* Regulering av engros- og sluttbrukermarkedet
* Tariffering og nettilknytning
* Beredskap
* Nettutvikling
* Leveringssikkerhet og leveringskvalitet
* Internasjonalt arbeid
* Tilsynsaktiviteter

Småkraftforeninga fokuserte særlig på problematikken rundt nettilknytningen og mangel på positive økonomiske incentiver for å bygge ut ny nettkapasitet i Norge.