Danmark får egen lov om fornybar energi

Danskene får det til. I begynnelsen av november vedtar det danske Folketinget høyst sannsynlig en ny lov om fornybar energi.

Loven fokuserer naturlig nok mye på vindkraft, og representerer en gjennomskjæring hvor kompensasjon for tomteverditap m.v. er en del av lovforslaget.

Det er forøvrig KLIMA- og ENERGIminister Connie Hedegaard som har drevet lovforslaget gjennom. Vi kan jo også la oss imponere over at Danmark faktisk har en egen klimaminister.

Småkraftforeninga har nylig tatt til orde for å erstatte Olje- og energidepartmentet, OED med Fornybarenergidepartementet, FED, nettopp for å markere hva som bør ha størst fokus fremover.

Her hjemme er det vel ikke engang diskutert noe tilsvarende, og vi får bare gratulere danskene som nok en gang viser seg å være fremtidsrettet.