Jardøla Kraft AS er åpnet

Hele 14 bruk på Søreide, Mardal og Elvebakk har gått sammen om å bygge ut Jardøla i Jardalen. Etter vel et år med anleggsarbeid, ble kraftverket Jardøla Kraft AS satt i drift 17. oktober i år.

Jardøla Kraft AS har et fall på 322 meter. Årlig gjennomsnittsproduksjon er estimert til 19 GWh, menes utbyggingskostnadene blir på 24,0 millionar kroner. Det gir en utbygningskostand på fantastiske 1,3 kr/kWh, noe som bør gi en grei avkastning på investert kapital.

Småkraftforeninga ønsker lykek til med kraftproduskjonen.

Les mer på Firda sine hjemmesider: http://www.firdatidend.no/nyhet.cfm?nyhetid=5064