EUs fornybar direktiv vil kreve mer nett i Norge

Manglende nettkapasitet kan hindre en implementering av EUs fornybar direktiv.

Norge må i såfall øke sin produksjon av fornybar energi med 20-30 TWh, men dette er ikke mulig uten at nettkapasiteten økes dramatisk. En implementering og måloppnåelse UTEN at nettet bygges ut i et høyere tempo vil medføre at vi kommer til å produsere langt mer kraft enn eget forbruk noe som vil kunne medføre kraftige prisfall på el.

Det igjen vil motvirke ny fornybar kraftproduksjon.

Den eneste muligheten er dermed en massiv satsning på å forsere utbygningstakten på nettet, både innenlands men også til Europa.