Energi & miljøkomiteen arrangerer høring i dag

(04/11/2008) Småkraftforeninga vil gi innspill til Energi & Miljøkomiteen i ettermiddag vedrørende Statsbudsjettet for 2009.

Vi er tildelt 5 minutter så det sier seg selv at budskapet må være kort og konsist, og denne gang vil vi fokusere kun på problematikken med manglende nettilgang.

Hovedbudskapet vil være at dette er den største flaskehalsen for å utløse ny fornybar energiproduksjon, og at Energifondet må kunne nyttes til å forskuttere anleggsbidrag.

Småkraftforeningas innlegg begynner kl 1645, og som vanlig overføres høringen på Stortingets web-TV, se: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog