Høringsnotatet er lagt ut i dokumentbasen

Småkraftforeningas innspill til Energi- og miljøkomiteen er nå lagt ut i dokumentbasen.