Omaba vil redusere klimagassutslippene drastisk

Den påtroppende presidenten i USA Barack Obama vil redusere klimagassutslippene til USA med 80% innen 2050. Måten Obama vil gjennomføre dette på er blant annet ved å innføre et nasjonalt kvotehandel system.
Småkraftforeninga gratulerer Obama med valgseieren og vi støtter hans ambisiøse målsetning. Imidlertid er det en fare for at denne målsetningen kommer i samme situasjon som andre målsetninger så som EU sine målsetninger og ikke minst Regjeringens målsetninger, hvor det å sette en måldato langt frem i tid, i realiteten ikke er noe annet enn å kjøpe seg tid. Verken USA, EU eller Norge, kan vente med å oppfylle lovnadene i henholdvis 2049 og 2019. Man må med andre ord begynne arbeidet med en gang.