Strømnettet tåler ikke norsk vær

En ekspert sier nå at strømnettet ikke tåler vanlig norsk vintervær. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sier at det vil komme innstramninger om kort tid, hvor blant annet lokale værforhold tilegges mer vekt enn tidligere.
Småkraftforeninga er selvsagt positive til at nettselskapene må endre sine vedlikeholdsrutiner, slik at det blir færre avbrudd. Avbrudd rammer jo ikke bare forbrukerne, men også i høyste grad småkraftprodusentene som kan tape store beløp ved brudd.

Samtidig er vi helt på linje med nettselskapene når de påpeker at investeringer i nett straffes med en redusert inntektsramme, fordi investeringen ikke fremstår som samfunnsmessig optimal. Her må myndighetene endre prinsippene for inntektsrammefastsettelsen.

Les mer i TU: http://www.tu.no/energi/article186962.ece