EUs fornybar direktiv i fare

Stadig flere EU land protesterer åpenlyst mot fornybart direktivet. I tillegg til Italia som har protestert en stund allerede, har også 8 tidligere østblokkland med Polen i spissen, truet med veto. Årsaken er at klimamålene vil koste for mye å nå, særlig for industrien. I tillegg protesterer også Tyskland.
Dette er dårlige nyheter for norske småkraftprodusenter. For det første ville en implementering av direktivet i Norge bedret småkraftprodusentenes mulighet til å komme på nett, siden direktivet tar til orde for å garantere ny fornybar energiproduksjon nettilgang.

Dernest vil dette trolig forsinke arbeidet med et norsk svensk sertifikatmarked, siden denne prosessen vil avvente hva som skjer med fornybar direktivet. Og det som først og fremst skjer der, er at hele prosessen kommer til å bli vanskelig og ikke minst tidkrevende.

Igjen aktualiseres behovet for et eget norsk sertifikatmarked mens vi venter, nettopp fordi ventetiden trolig blir lang.