Verneplanene under press

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier han vil vurdere å åpne for nye store vannkraftprosjekter i Norge. Det betyr sannsynligvis at det blir en gjennomgang av potensialet i vernede vassdrag. Der renner det som kjent hele 45 TWh forbi vært år.
Småkraftforeninga skal ikke mene så mye om magasinkraften, men synes det er positivt at Olje- og energiministeren også vurdrere å lempe på reglene i vernede vassdrag. Det er noe Småkraftforeninga har ivret for lenge, og vi mener at både den teknologiske utviklingen og ikke minst klimatrusselen tvinger frem en revurdering av vårt vassdragsvern.

Les mer på tu.no: http://www.tu.no/energi/article186849.ece