IEA varsler ragnarrokk

dn.no melder i dag om en ny rapport fra Det internasjonalet energibyrået (IEA) som fastslår at konsekvensene av en temperaturøkning de neste 100 år på 6% vil endre planeten totalt Selv med et totalt utslippskutt av klimagasser i dag, vil temperaturen likevel øke med 2-3 grader, noe som også vil få dramatiske konsekvenser.
En temperaturøkning på opp mot 6 grader vil derimot true hele vår eksistensgrunnlag, og endre planeten fullstending fra slik vi kjenner den i dag.

Det finnes heldigvis en løsning på problemet i form av et totalkutt i bruk av fossile energibærere og en massiv overgang til fornybare energikilder. Der skal småkraften bidra – hvis myndighetene legger til rette for det.

Les mer på her: http://www.dn.no/klima/article1537891.ece?jgo=c1_re_left_2