Få nye småkraftsaksbehandlere

NVE sier at hvis man sender inn en konsesjonssøknad i dag, så kan du regne med å få svar i 2015. Søknader som blir levert i 2008 vil ikke engang få tildelt en saksbehandler før i første halvår i 2010!
NVE har ansatt 16 nye saksbehandlere siden sommeren (2008), men kun 4(!) av disse skal arbeide med småkraft.

Småkraftforeninga mener det er uforståelig at småkraften ikke styrkes mer enn med 4 av 16 nye stillinger. Det kan umulig være andre konsesjonsoppgaver som er mer presset enn nettopp småkraften.

Det er også underlig å registrere at Tore Nordtun, AP uttaler at småkraftaktørene ikke har noen grunn til å være frustrerte. Det er fristende å spørre Nortun om en saksbehandlingstid på minimum 7 år ikke gir grunn til frustrasjon.

Småkraftforeninga vil ta opp ressurspolitikken til NVE med det aller første.