Kun to prisområder fra i dag

I dag har vi altså kun to prisområder i Norge, siden NO2 og NO3 i dag ble slått sammen til ett elspotområde. Bakgrunnen er en bedret magasin- og overføringskapasitet til Midt-Norge. Statnett melder imidlertid om at Midt-Norge kan bli utskilt i et eget prisområde igjen hvis det skjer en vesentlig endring i kraftsituasjonen i området.