Småkraftforeninga etablerer referanselister på nettet

Linken til referanselistene er aktivert (se i venstremargen), og vi kommer til å legge inn referanser fortløpende. Målet er at utbyggere lettere skal kunne orientere seg og finne fremm til varer og tjenester som er tilpasset egne prosjekter.
Referanseoversikten skal også bidra til at det blir enklere å velge de mest seriøse leverandørene og skal gi økt trygghet til utbyggere.

Småkraftforeninga oppfordrer alle leverandører av varer og tjenester å sende inn egne referanselister til Småkraftforeninga slik at vi får en mest mulig komplett oversikt.