Årsmøte i Småkraftforeninga Sogn & Fjordane

Småkraftforeninga Sogn & Fjordane, som er et lokallag av Småkraftforeninga, arrangerer sitt årsmøte lørdag 6. november 2008 kl 1000 på Skei Hotell. Årsmøte Småkraftforeininga Sogn og Fjordane.
Småkraftforeininga Sogn og Fjordane arrangerer årsmøte saman med temadag på Skei Hotell Laurdag 06.12..08 kl. 10.00

Program :
Kl. 10.00- 10.30 Registrering – Kaffi
Kl. 10. 30 Åpning

NVE:
• Internkontroll
• Miljøtilsyn
• Logging minstevassføring

Fylkeskommunen :
• Fylkesdelplan vasskraft

Kl.12.00 – 13.00 Lunsj

• Orientering frå Småkraftforeininga
• Orientering frå Bondelaget sin småkraftrepresentant
• Kaffi

Kl. 14.30 Årsmøte
Vanlege årsmøtesaker

Alle er hjarteleg velkomne til temadag.
Årsmøte er kun for medlemmar i Småkraftforeininga.
Dagpakke inkl. lunsj og kaffi Kr. 300 ,-
Påmelding pr. mail til Jan Thorsnes innan 01.12.08
Mail adresse: jan.thorsnes@balestrand.kommune.no

Styret