Endringer i Energiloven

Statssekretær i OED Liv Monica Stubholt sier i et intervju med NRK Nordland at Regjeringen vil legge frem endringer i Energiloven for Stortinget til våren (2009). Hensikten er å se på regelverket for tilknytning av grønn kraft til nettet.
Småkraftforeninga er selsvagt fornøyd med at OED tar grep og forhåpentligvis kommer man frem til en modell som legger seg tett opp til EUs fornybar direktiv hvor det heter at grønn energi skal garaneteres tilgang til nettet og at slik kraftproduksjon skal ha en fortrinnsrett i nettet.

Se innslaget her: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/435094