Heidi Sørensen vil implementere EUs fornybar direktiv

Sørensen, som er statssekretær for Miljøvernministeren, sier rett ut at Norge bør implementere direktivet. Sørensen mener blant annet at direktivet er viktig for å få på plass et marked for grønne sertifikater. Det er dermed antydning til uenighet innad i Regjeringen siden Terje Riis-Johansen tidligere har signalisret en mer dempet implementeringsiver.
Småkraftforeningas klare holdning er som kjent at dette direktivet inneholder en rekke positive formuleringer for å utløse mer småskala vannkraft, blant annet på nettsiden.

Småkraftforeninga støtter dermed en implementering av direktivet i Norge.