Storbritannia har vedtatt en egen klimalov

Storbritannia har som første land i verden forpliktet seg i lovs form til å kutte klimautslippene med 80 prosent innen 2050. Sist tirsdag vedtok det britiske parlamenet en lov som forplikter Storbritannia til å redusere sine utslipp av drivhusgasser med 80% innen 2050.
Storbritannia viser med dette at de har en reell vilje til å gjøre noe med klimaproblemene. Småkraftforeninga mener britenes historiske vedtak står i sterk konkrast med blant annet Norges arbeid, som i realiteten kun er et uforpliktende klimaforlik.

Småkraftforeninga gratulerer britene med sin handlekraft.