Statnett skrur opp tariffene

Statnett har lagt frem forslag til ny prisstrategi for perioden 2010-2012. Kortversjonen er at alt blir dyrere. Mer nyansert er bildet slik
* Taket for marginaltapsprosenten heves fra ±10 % til ±15 %
* Systempris opprettholdes som grunnlag for avregning av energileddet
* Anleggsbidrag i maskede nett søkes innført
* Innmatingstariffen økes fra 0,56 til 0,8 øre/kWh
* Ny modell for de faste ledd for innmating av ny produksjon

Statnett skal aktiv lobbe Nordel, ETSO og EU-kommisjonen for å endre foreslåtte bindende retningslinjer for tariffer.

Småkraftforeninga mener det nye forslaget er helt urimelig, og står i sterk kontrast til at Statnett nylig har lagt frem rekordoverskudd.

Statnett skaper med sitt forslag ytterligere uforutsigbarheten i forhold til fremtidige nettkostnader for produksjon i form av potensielle anleggsbidrag, ytterligere økninger i innmatingstariffen og økte energileddskostnader for småkraftprodusentene.

Statnetts forslag skal behandles videre i Statnetts Brukerråd og senere i Statnetts styre i februrar 2009. Konkret vil strategien først få virkning når tariffene for 2010 og påfølgende år fastsettes.

Småkraftforeninga vil følge opp saken, og vi viser til at Statnett er på kollisjonskurs med blant annet EUs fornybar direktiv, som omhandler ikke diskrimenrende prising som et sentralt prisnipp.