Elbas blir trolig forsinket

Statnett kunne i går informere om at Elbas, som er instrumentet for å korrigere ubalanse, blir forsinket og vil ikke være klart til 5. januar 2009. Det er Nordpool som har ansvaret med å etablere Elbas og forsinkelsen ligger hos Nordpool. Dette betyr at det ikke vil være mulig å kompensere sin ubalanse slik som planlagt.
Det er også betydelig usikkerhet om hvorvidt de nye balanseavregningsreglene blir gjort gjeldende for småkraften. NVE arbeider tydeligvis på overtid med saken, og vi håper at det er et tegn på at småkraftens innvendinger blir tatt til følge.

Som informert om tidligere så vil innføring av et to-pris system for produksjonen kun innebære en økonomsik nedside ved ubalanse. Dette i tillegg til økte kostnsder til rapportering med videre, vil i sum gi vesentlige kostander for småkraftverkene.