NVE utsetter innføringen av nye balanseavregningsregler

Småkraftforeninga har fått fullt gjennomslag for at forslag til nye balanseavregningsregler må endres for småkraftens vedkommende. NVE har i dag bestemt at implementeringen vil bli utsatt 2-3 måneder med den begrunnelsen at det eksisterende forslaget vil innebærer ulemper for uregulert småkraftproduksjon. NVE ber derfor Statnett om å at Statnett foretar tilpasninger for småkraften i forhold til to-prissystemet og kravet om innlevering av produksjonsplaner.
Småkraftforeninga er svært godt fornøyd med NVEs beslutning og dette er en betydelig seier for foreninga, siden dette vil hindre en vesentlig kostnadsøkning for småkraftprodusentene.