Bellona tror EUs fornybar direktiv blir vedtatt før Jul

Bellonas Eivind Hoff, uttaler til Europower at EUs fornybar direktiv blir vedtatt i løpet av desember. Faren er imidlertid at direktivet vil bli vesentlig vannet ut. Småkraftforeniga håper at direktivet blir vedtatt da prinsippene vil bli gjort gjeldende også for Norge, gjennom EØS-avtalen. I tillegg til å inneholde viktige formuleringer om nettilgang for ny fornybar energiproduskjon, vil et vedtak også sette fart i arbeidet med en felles norsk svensk sertifiktordning.