Lyse presser grunneierne

I Rogaland foregår det en klassisk kamp om vannressursene, hvor David (fem grunneiere) sloss mot Goliat (Lyse) om retten til å bygge ut. Lyse ønsker å regulere Sandvatnet som er en del av Årsdalsvassdraget, og samtidig gjøre det umulig for fem grunneiere å realisere egne og langt mer miljøvennlige planer om å bygge småkraftverk.
Også naturvernforbundet lokalt går i mot Lyse sine planer og mener at grunneiernes alternativ er å foretrekke.

Småkraftforeninga kjenner igjen kampbildet, og vi hadde en tilsvarende sak for noen år siden hvor Statkraft vant frem hos NVE og OED med egne utbygningsplaner i Hemnes kommune, Nordland noe som resulterte i at grunneiernes egne utbyggingsplaner ikke kunne realiseres.

Det er NVE som skal avgjøre denne saken og Småkraftforeninga advarer mot nok en overkjøring av grunneiernes alternativ, som vil gi omtrendt like mye kraft, men til en langt lavere miljøkostnad.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/lokalt/ryfylke/955461/Protestar_mot_utbygging.html