NVE har retningslinjer for internkontroll

Alle småkratfverk må gjennomføre internkontroller. Det er NVE som pålegger dette, og NVE har utarbeidet retningslinjer for slike kontroller. Et opplegg for internkontroll kan i praksis bestå av en ringperm som må inneholde følgende:

* Kopi av relevante lover og forskrifter
* Konsesjon og offentlige pålegg.
* Hoveddata – tegninger og spesifikasjoner.
* Foretakets organisasjon og kompetanse.
* Målbare kriterier.
* Kontrollplan.
* Beredskapsplan.
* Revisjon.

NVE har gitt ut veiledere som omhandler dette, se feks:

www.nve.no/FileArchive/508/NVE-Veileder_1-2008.pdf