Energirådet er fortsatt uten småkraftrepresentasjon

OED’s Energiråd har hatt nok et møte. Rådet ble opprettet i 2007 og består av energi-Norges mest sentrale aktører men altså ikke småkraften. Målet med opprettelsen er som følger, fritt sakset fra OED hjemmesider:
“Olje- og energidepartementet har sett behov for å styrke samordningen og kommunikasjonen med alle de ulike aktørene innenfor energisektoren i fastlands-Norge, slik at vi blir enda bedre i stand til å møte de store utfordringene og mulighetene som ligger i denne viktige sektoren”.

Småkraftforeninga har ment at vi burde være representert i Energirådet siden småkraften tross alt representerer det største realiserbare fornybar potensialet på kort- og mellomlang sikt. Dessverre er vi ikke blitt funnet verdig til dette selskapet: http://www.regjeringen.no/Upload/OED/Vedlegg/Energirådet/Deltagere.pdf

Småkraften representerer et REALISTISK potensial, tross navnet, på godt over 20 TWh med fornybar kraft. Dette er det ingen andre energibærere som kan matche.

Småkraftforeninga har likevel ikke gitt opp håpet om å kunne få lov til å bidra til å meisle ut Norges fremtidige energipolitikk. I all ubeskjedenhet mener vi at Småkraftforeninga kunne bidratt minst like mye som mange av de andre deltagerne i dagens rådssammensetning.

Les mer om energirådet siste møte her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2008/energiradet-diskuterte-energieffektivise.html?id=537915