Høringsrunde før jul

Riis-Johansen nye statssekretær Robin Kåss sa på EBLs nettkonferanse at endringsforslagene vedrørende Energiloven skal ut på høring før Jul. (se http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dep/politisk_ledelse/statsekretar-robin-martin-kass.html?id=532096),
Dette er delvis nye takter fra OED da de tidligere har mer eller mindre direkte uttalt at revisjonen av energiloven er lagt på is.

Det blir derfor spennende å se hvilke endringsforslag som er hensynstatt. Småkraftforeninga har tidligere kommet med en rekke innspill til revisjonen av nettopp energiloven, og vi vil selvsagt følge opp OEDs invitt.

Les hele Kåss sitt innlegg her: http://dok.ebl-kompetanse.no/Foredrag/2008/Nettkonf/Kaass.pdf