Byråkrati stopper småkraftverk

Småkraftforeninga mottar en økende strøm av henvendelser fra frustrerte konsesjonssøkere. Problemet er NVEs manglende saksbehandlingskapasitet. Sist ut i rekken er en rekke småkraftprosjekter i Møre og Romsdal som ligger godt i NVEs konsesjonskø.
En rekke planlagte prosjekter i Halsa, Nesset, Sunndal, Hemne og Surnadal berøres. Et eksempel fra Nesset kommune illustrerer hvor håpløs situasjonen er blitt. I oktober i år ble konsesjonssøknaden sendt inn om å få bygge ut Buggeelva i samarbeid med grunneierne. Søknaden er på 129 sider. NVE har nylig meddelt at søknaden er mottatt og at det kan påregnes en tildeling av saksbehandler tidligst første halvår 2010. Deretter skal saksbehandleren kvalitetssikre søknaden. Det kan gå fire til fem år før utbyggerne kommer i gang med utbyggingen.

Småkraftforeninga mener dette er en uakseptabel situasjon, og vi krever at NVE styrker sin konsesjonsavdeling med mer enn 4 nye saksbehandlere, og at NVE omorganiserer slik at regionkontorene kan stå for hele konsesjonbehandlingen.

Det er faktisk slik at NVEs regionkontor Vest, som omfatter 50% av landets småkraftpotensial, er avspist med ca. ett årsverk.

Småkraftforeninga mener at det er først og fremst slike regionkontorer som må styrkes, ikke NVE sentralt.