Må vurdere tiltakspakke også for småkraften

Regjeringen arbeider nå intenst med flere ulike tiltakspakker for å få opp investeringer og dermed aktiviteten i særlig bygg- og anleggsbransjen. Småkraftforeninga mener at økt tilretteligging for småkraften er ett av de aller mest effektive motkonjunkturtiltakene som finnes. Bygging av et småktraftverk innebærer ofte investeringer i 10-20 millioner kroners klassen, og med betydelige ringvirkningseffekter.
Bygg- og anleggsentreprenørene er i all hovedsak lokale, og i tillegg vil lokale og regionale leverandører av konsultenttjenester, turbinleverandører m.v., sørge for at mange arbeidsplasser vil bevares eller nyskapes.

Småkraftforeninga ser for seg en firedelt krisepakke for småkraftnæringa:

1. En raskere konsesjonsbehandling vil medføre flere byggeklare prosjekter.
2. Investeringer i infrastruktur som nett på alle nivåer må stimuleres, men særlig først og fremst lokal- og regionalnettet.
3. 50% tilskudd til rettighetshavere til å bestille forprosjekt/konsesjonssøknad i eget navn og regi.
4. Få på plass på grønne sertifkater nå. Det vil realisere en rekke gryteklare prosjekter.

Småkraftforeninga vil drøfte en slik tiltakspakke med Olje- og energiministeren med det aller første.