Riis-Johansen delegerer til fylkeskommunene

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil i dag informere om at han vil styrke det regionale selvstyret ved å delegere saksbehandlingen av mikro- og minikraftverk fra kommunene til fylkeskommunene. Etter det Småkraftforeninga kjenner til vil også NVE regionalkontorer bli styrket. Om lag 40 småkraftsøknader vil med dette bli løftet ut av NVEs sentrale konsesjonskø og bli overført til regionalt nivå.
Småkraftforeninga mener en styrking av NVE regionalt er positivt, og vi peker på at særlig regionkontoret vest som har om lag 50% av Norges småkraftpotensial, i dag kun har om lag ett årsverk.

Småkraftforeninga er positive til at NVEs regionkontorer får økt ansvar, og dette er et skritt i riktig retning som bør utvikles videre ved å la regionkontorene på sikt stå for all konsesjonsbehandling av småkraftverkene.

Endringene skal gjelde fra 2010.

Les OED sin pressemelding her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2008/fylkeskommunene-skal-fatte-vedtak-i-kons.html?id=538706