Stoltenberg varsler krisemøte på Facebook

Statsministerens kontor melder om at statsminister Jens Stoltenberg vil arrangere et krisemøte onsdag på facebook. Småkraften er kanskje ikke et eget tema på møtet, men det burde den være.
Det er få næringer som skal investere like mye som småkraften de nærmeste årene, og vi minner om at det som i dag er konsesjonssøkt hos NVE tilvsarer investeringer på om lag 10 mrd. kr.

Investeringer i 10 milliareder kroners klassen er ikke daglig kost i Norge nå for tiden, og det i stor grad staten selv som avgjør om disse investeringene kommer raskt eller ikke, siden det er NVE som er konsesjonsmyndighet.

Småkraftforeninga har som tidligere nevnt lansert en firepunkts krisepakke for småkraftnæringa. En slik tiltakspakke vil avdempe virkningene av finanskrisen særlig i distriktene.