Kongshaug og Klinge krever svar fra Riis-Johansen

Venstres Leif Helge Kongshaug og SPs Jenny Klinge vil ta opp konsesjonskøproblematikken med olje- og energiministeren. Begge er fortørnet over den lange saksbehandlingstiden, som nå kan bli hele 5 år. De mener dette tar gnisten fra mange potensielle utbyggere.
Samtidig må utstyrsleverandører til småkraftbransjen permitere folk.

Småkraftforeninga har hatt fokus på den lange konsesjonskøen hos NVE i flere år. En saksbehandlingstid på opp mot 5 år, vil medføre at mange gir opp sine prosjekter. Resultatet er mindre verdiskapning og mindre CO2-fri kraft.

Småkraftforeninga mener dette er dobbelt trist nå, siden vi er inne i en omfattende konjunkturnedgang. Småkraftutbygging kan være et effektivt motkonjunkturtiltak – med den forutsetningen at vi får lov til å bygge.