Krangel om hvem som skal betale for nytt nett

Småkraftforeninga har tidligere informert om at Statnett ønsker å endre makstaket for beregning av tap i nettet fra 10% til 15% I dag er taket 10%, dvs. det maksimale produsenten kan pålegges å betale, men dette ønsker Statnett å øke til 15%.
Dette er dårlige nyheter for dem som har sin produksjon langt fra forbruket, og som i dag ligger opp mot 10% i tap.

Småkraftforeninga mener at når tapsprosenten nærmer seg 10% så betyr dette i realiteten at nettet er for svakt og trenger forsterkninger. Småkraftforeninga foreslår derfor at energiloven må endres slik at når tapet nærmer seg 10%, så utløser det en investeringsplikt/tiltaksplikt slik at tapene reduseres.

Klimaforliket har som et av sine mål å redusere overføringstapene i nettet, og en endring i energiloven slik som beskrevet vil på en effektiv måte redusere tapene i nettet.

Småkraftforeninga mener en økning av makstaket fra 10% til 15% vil kunne slå svært negativt ut for enkelte småkraftverk, og kan i værste fall true hele økonomien i kraftverkene.