Småkraftforeninga møtte OED

Småkraftforeninga møtte i dag statssekretær i OED Sigrid Hjørnegård for å presentere en 10 punkts tiltakspakke for småkraftnæringa. Småkraftforeninga var opprinnelig lovet møte med Olje- og energiministeren (jf. http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dep/olje–og-energiminister-terje-riis-johan/kalender/terje-riis-johansen-moter-smakraftforeni.html?id=538363), men han fant ikke tid til å møte oss.
I stedet ble det et møte med øvrig politisk ledelse. Småkraftforeninga mener det var leit at ministeren ikke fikk med seg vår tiltakspakke, som vi mener, hvis den blir gjennomført, vil være et av de mest effektive motkonjunkturstiltak i distrikts-Norge.

Bygging av småkraftverk har meget store ringvirkningseffekter, særlig for bygg- og anleggsbransjen, men også teknisk/mekanisk industri.

Småkraftforeningas 10 punkts tiltakspakke er lagt ut i dokumentbasen.