Skipingsmøte for Småkraftforeninga Møre

Hotel Ivar Aasen i Ørsta onsdag den 17.12.2008 kl 18.00 . Sjå info under møtekalenderen
På grunn av serveringa er det påmelding til skipingsmøte på mail: trrys@tussa.com