Godt forslag fra NHO sjefen

På dn.no kommer NHO sjefen Finn Bergersen jr. med et svært godt forslag om endrede avskrivningsregler for større produksjonsmaskineri. Bergersen jr. ønsker skatteletter som et motkonjunkturtiltak, og en høyere avskrivningssats for kapitalintensive produksjonsinnretninger er ett av flere forslag fra NHO.
Småkraftforeninga har arbeidet for endrede avskrivningsregler for småkraftverkene i flere år. Småkraftverk er også kapitalintensive produksjonsanlegg og har i dag en lineær avskrivningssats over 40 og 67 år, for henholdsvis turbiner/rørgater og kraftstasjoner/damanlegg.

Dette innebærer maksimalt eiendomsskattetrykk tidlig i perioden noe som vil være tyngende særlig de første årene etter investering.