Høyre og Frp vil slå sammen nettselskaper

I Nationen sist fredag tar Frps Tord Lien til orde for å reduserer antall nettselskaper fra om lag 140 til 40. 100 nettselskaper skal altså bort. Det er Småkraftforeningas forslag som nå får støtte av Høyre og Frp. Over 40% av alle nettselskapene i Norge har færre enn 5 000 forbrukskunder. Kun 5 har over 100 000 kunder.
Det sier seg selv at et lite nettselskap vil ha reduserte mulighteter til å fordele kostnader enn et større. I tillegg er vil både beredskap og sikkerhet bedre ivaretas i et større selskap.

Småkraftforeninga håper utspillet til Tord Lien vil følges opp av Stortinget i når den varslede stortingsmeldingen om en ny nettpolitikk skal behandles til våren.

Les mer om saka her: http://www.nationen.no/nyhet/article3986523.ece