FSN vil ha 50/50 fordeling av nettkostnadene

Daglig leder i FSN (Forum for Strategisk Nettutvikling) Knut Lockert mener produsentene tar en for liten andel av nettkostnadene. FSN målsetning er en 50/50 fordeling mellom produsenter og forbrukere.
Småkraftforeninga finner det på sin plass å minne om at FSN er en forening for nettselskaper, og det er dessverre en vanlig strategi der i gården å skyve forbrukskundene foran seg.

En utvikling mot at produksjonen i større grad skal subsidiere forbrukskundene vil hindre at ny produksjon blir realisert. Det vil kunne gi en høyere kraftpris.

Det er en tverrpolitisk enighet om at Norge skal satste på ny fornybar energiproduksjon, og da er ikke veien å gå å gjøre det dyrerer å få levert slik kraft.

Det FSN i realiteten prøver på er å ta full nettleie i begge ender, noe som først og fremst vil komme eierne av nettselskapene til gode i form av økte utbytter.

Småkraftforeninga mener at det viktigste er å stimulere til ny fornybar produksjon, og da må man ikke innføre negative incentiver for slik produksjon.

Les om FSN sitt syn her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6357727