Småkraftforeninga Møre og Romsdal er stiftet

Onsdag ble lokallaget Småkraftforeninga Møre og Romsdal stiftet på Hotell Ivar Aasen, Ørsta. Et 30-talls småkraftinteresserte hadde møtt opp på skipningsmøtet på Hotell Ivar Aasen for å høre mer om det nyeste lokallaget til Småkraftforeninga. Initiativtager Trond Ryslett som representerte interimstyret la frem forslag til vedtekter og styresammensetning. Etter noen mindre justeringer ble både vedtektene og styret valgt av de fremmøttet, og lokallag nr. 2 var et faktum.
Småkraftforeninga Møre og Romsdal har følgende styre:

Gunnar Høydal – leiar
Hilde Fossheim – nestleiar
Egil Berge
Olav Hauso
Birger Morstøl

Vara:
Petter Velle
Trond Ryslett

Småkraftforeninga mener fremveksten av lokallag er svært positivt. Hensikten er å skape møteplasser lokalt slik at man kan utveksle erfaringer og ble kjent med andre med samme interesser. Småkraftforeninga vet at mange har mye å lære bort samtidg som mange ønsker å få tips og veiledning.

I tillegg vil lokalavdelingene til Småkraftforeninga arbeide med lokale- og regionale næringspolitiske saker.

Det andre lokallaget er forøvrig Småkraftforeninga Sogn og Fjordane.