Småkraftforeninga ønsker alle medlemmene en god Jul og et godt nytt kraftår

Småkraftforeninga vil også takke alle samarbeidspartnere for året som er godt, og vi satser på å fortsette samarbeidet også i 2009. Selv om kraftprisen viser svakhetstegn ved utgangen av året, så vil en rekke viktige og til dels historiske næringspolitiske saker få sin avklaring i løpet av 2009.
Det gjelder blant annet balanseavregningsreglenens endelige utforming, et mulig paradigmeskifte i energiloven og en helt ny nettpolitikk. Endringene i energiloven og nettpolitikken vil kunne løfte småkraften til nye høyder. Og da har vi ikke nevnt sertifikatene som skal avklares innen oktober 2009.

Regjeringen har altså en historisk mulighet til å påbegynne valgkampen på best mulig måte, men vi tar ingenting på forskudd.