Fallende kraftpriser setter press på sertifikatene

Forwardkontraktene på Nordpool svekker seg stadig og vi er nå på tredvetallet. Fallende kraftpriser øker behovet for støtteordninger. Prisfallene skyldes flere faktorer men kanskje særlig det at reaktorene Oskarshamn 3 (1152 MW) og Forsmark 3 (1170 MW) nå går for fullt igjen etter et avbrudd.
En svak kraftpris vil medføre at flere småkraftprosjekter nå settes på vent, og det eneste som kan bidra til investeringsbeslutninger er garantier for støtte.

Småkraftforeninga mener at Regjeringen nå må fjerne usikkerheten knyttet til de grønne sertifikatene ved at det garanteres støtte for alle småkraftverk med byggestart etter 01.01.2004.

Det – vil som tidligere nevnt – være et av de mest effektive motkonjunkturtiltakene som Regjeringen kan gjennomføre.