Påmelding til Småkraftmessa 2009

Det er nå mulig å melde seg på årets Småkraftmesse, som går av stabelen 18. og 19. mars, og med kurs fra 17. mars, på Rica Park Hotell i Ålesund. Påmeldingsfristen er 1. februar 09. Årsmøte i Småkraftforeninga- Fagdager og småkraftmesse 2009
Småkraftforeninga ønsker velkommen til årsmøte den 18 – 19 mars på Rica Parken Hotell i Ålesund. Samtidig med årsmøte vert det arrangert fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske, og næringspolitiske foredrag og Småkraftmessa 2009 der 50 aktører innen småskala vasskraft har utstiling.
I tilegg kan vi i år tilby kurset ” Fra grunneier til El verksjef ” på ettermiddag den17 mars og på føremiddag den 19. mars.
Hovedtaler i år er medlem i Energi og Miljøkomiteen Ketil Solvik-Olsen som vil ta for seg småkraftverka sin plass i det framtidige energisystemet og behov for stabile rammevilkår.

Program onsdag 18. mars
09.00 – 11.00 Registrering og besøk på Småkraftmessa
11.00 – 11.20 Åpning ved styreformann Trond Ryslett og daglig leder Bjørn Lauritzen
11.20 – 11.50 Småkraftverka sin plass i det framtidige energisystemet og behov for stabile rammevilkår ved Medlem i Energi og miljøkomiteen på Stortinget Ketil Solvik-Olsen
11.50 – 12.10 Kjem el sertifikatsystemet til å levere og kva vil det koste?
12.10 – 12.30 Elektrifisering av transportsektoren – vår nye storkunde
12.30 – 13.00 EU sitt fornybardirektiv og internasjonal satsing på fornybar energi
13.00 – 15.00 Lunk og besøk på Småkraftmessa
15.00 – 17.00 Politisk debatt om fornybar energi
Tema: Nytt departement for fornybar energi FED – EU sitt fornybardirektiv – El sertifikat – Evaluering av Energilova med nytt regelverk for nettilknytning – Energiforliket – et bredt framtidig politisk forlik for en langsiktig politikk.

Debattleder: Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga
Deltakere: Medlem i Energi og miljøkomiteen Terje Åsland AP, Erling Sande SP, Ketil Solvik-Olsen FRP, Marius Holm fra Bellona og Trond Ryslett fra Småkraftforeninga.

I tillegg vil det bli gode muligheiter å delta med spørsmål fra salen.
17.00 – 18.30 Pause med kaffe, frukt og besøk på Småkraftmessa
18.30 – 19.30 Årsmøte i Småkraftforeninga for medlemmer
20.00 – Festmiddag med underholdning

Program torsdag 19. mars
08.30 – 09.00 NVE – Internkontroll – Dokumentasjon av minstevassføring og andre nyheiter
09.00 – 09.15 Dokumentasjon av minstevassføring og utstyr til dette
09.15 – 09.45 Kraftsalg og det nye regulerkraftregime. Prissikring og forvaltning
09.45 – 10.45 Pause med kaffe og frukt. Besøk på Småkraftmessa og utsjekking på hotellet
10.45 – 11.00 Kontroll av nett tariffer og innmatingskostnader
11.00 – 11.20 Grunnavtaler og nabosamarbeid
11.20 – 12.00 Pause med kaffe og besøk på Småkraftmessa – Utsjekking på hotellet
12.00 – 12.25 Små kraftverk, arv og generasjonsskifte
12.25 – 12,50 Presentasjon av lokalt kraftverk i regi av grunneigarar
12.50 – 13.00 Oppsummering, avslutning og informasjon om utflukter

Vi har i år 2 alternativ til utflukter til nye små kraftverk i distriktet
Kofferter og bagasje kan takst med på båt og buss rett til flyplassen på Vigra. Båt og busser går deretter til Ålesund sentrum.

Båttur på Hjørundfjorden og besøk på Vågen kraft AS
Etter lunk er mulig å delta på båttur http://www.62.no/default.aspx?menu=621&id=54 til Hjørundfjorden og besøk på Vågen kraft www.elvekraftverk.no

Informasjon om Vågen kraft AS
Byggeår 2007 – 2 x Pelton fra Fadum Tekniske og generatorer fra Leroy Somer
Fall 265 meter, rørgate Ø 900 Duktile og 1000 mm GRP, total lengde 1350 meter
Installasjon 4800 kW og årsproduksjon 20 GWh
Eigt av 6 familier på gardane Finnes og Sætre i Hjørundfjorden

Etter turen til Hjørundfjorden og Vågen kraft går båten til kai på Vigra og busser kjører direkte til flyplassen. Båten går deretter til Ålesund sentrum. Deltakarane vil vere på flyplassen seinast kl 18.00
Korrespondere med fly til Oslo som går kl 18.30. Siste fly til Oslo går kl 20.25.

Busstur og besøk på minikraftverket Bergelva kraft AS
Etter lunk er det mulig å delta på busstur til Bergelva kraft AS på Krogsætra på Vatne

Informasjon om Bergelva kraft AS
Byggeår 2007 – Pelton fra Industri Link og generator fra
Fall 160 meter, rørgate Ø 400 mm GRP og lengde 700 meter
Installasjon 320 kW og årsproduksjon 1,8 GWh
Eigt av grunneigaren på Krogsætra

Bussen kjører til Vigra flyplass og er der seinast kl 16.30 og deretter til Ålesund sentrum.
Korresponderer med fly til Bergen som går kl 17.25 og Norwegian til Oslo som går kl 17.45

Kurset ” Fra grunneier til El verksjef ” den tirsdag den 17. mars og onsdag den 19. mars

Tirsdag 17 mars 16.00 – 20.00
Grunnavtaler og nabosamarbeid
Skiping av selskap og avtaler
Hydrologi, melding og konsesjonssøknad
Finansiering av små kraftverk

Torsdag 19 mars 08.30 – 13.00
Nord Pool og kraftmarkedet
Ledelse, drift og styrensvar
Regnskap og likviditet
Lokalsamfunn og ringvirkninger

Påmelding på egen link på www.småkraftforeninga.no

For stand på Småkraftmessa 2009, ta kontakt Trond Ryslett på trrys@tussa.com

Direktelink for påmelding:
https://www.webgate.no/scripts/cgiip.exe/WService=Ws_BHR_GO/xw-gruppeopplevelser-frame-main?A=19746&Att=0&WebNo=1&Sec=fldludUicibaaaap