Referanselistene er oppdatert og systematisert

Vi har gjort en jobb med å presentere referanselistene på en bedre måte, og oversikten er nå meget god. Likevel savner vi mange referanser og vi oppfordrer alle firmaer som leverer produkter og tjenester til småkraftbransjen om sende inn sine referansebaser til oss.