NVE saksbehandlet kun 55 småkraftkonsesjoner i 2008

I 2007 klarte NVE å saksbehandle 68 småkraftkonsesjoner, mot altså 55 i 2008. Det er en reduksjon på 13 saker. Småkraftforeninga mener dette med all tydelighet viser hva vi har hevdet i flere år, nemlig at saksgangen hos NVE er den største flaskehalsen får å få realisert nye småskala vannkraftprosjekter i Norge.
Vi synes også det er underlig at med en styrking av NVE ressurssituasjon, først i Statsbudsjette for 2008, så i Revidert nasjonalbudsjett våren 2008 og senest i Statsbudsjettet for 2009, at NVE faktisk er mindre effektive.

Småkraftforeninga mener at at en styrking av NVE konsesjonsavdeling er fint, men dette viser at det må systemendringer til. Småkraftforeninga mener selve konsesjonsprosessen må bli vesentlig enklere enn i dag, og at flere saker må behandles av kommuene og på sikt av NVE lokalt.

Småkraftforeninga kjenner etterhvert til mange prosjekter som nedskaleres for å unngå konsesjonsplikt og dermed spare 4-5 år i saksbehandlingstid. En slik tidsmessig tilpasning er lite gunstig siden det gir mindre grønn kraft og redusert verdiskapning per naturinngrep.

Småkraftforeninga vil allerede i morgen ta opp denne problematikken med NVE.